• img
  • img
  • img
  • img

Despre aparatul poligraf

Aparatul poligraf (sau „detectorul de minciuniˮ) este la bază un aparat medical, cu valoare ştiinţifică şi aplicat în diferite zone de activitate atât din spaţiul penal, cât și din cel civil.

Poligraful măsoară reactivitatea psihofiziologică a unei persoane ale cărei răspunsuri, în diagrama poligraf, sunt exprimate la nivelul a cel puțin trei trasee: respirator, electrodermal și cardiovascular.

Scopul folosirii poligrafului este de a indica și a diagnostica dacă persoana examinată prezintă indici orientativi ai comportamentului sincer sau nesincer (simulat) în legătură cu fapta sau speța în curs de cercetare.

Aparatura noastră poligraf este marcă înregistrată Lafayette Instruments (Statele Unite ale Americii) și este de ultimă generație – LX4000.

 

Despre examinarea poligraf în România

1.Nevoia de securitate personală pe de-o parte, iar pe de altă parte de securitate la nivelul afacerii în care sunteți implicat/-ă vă atrage atenţia atunci când ceva nu este în regulă. Orice abatere de la ceea ce v-ați propus – mai ales dacă faceți parte dintr-o companie, firmă sau societate având și o funcție de conducere – atrage de la sine pierderi, pierderi traductibile în cheltuieli, stres (suplimentar), dezechilibru emoţional, frustrare, angoasă etc. Acolo unde există nevoia de echilibru psihic, emoţional, financiar atât la nivel personal cât şi la nivelul afacerii în care sunteți implicat (o prelungire, de altfel, a nivelului Dvs. personal), există şi nevoia legitimă ca satisfacţia profesională să vă fie în preajmă și în permanenţă.

Considerăm că într-o societate în care toată lumea se apără de toată lumea, inclusiv cei din aceeaşi familie de fiecare membru al ei, în parte, atât la nivel de business, administrativ cât şi la nivelul intimităţii (înţeleasă ca siguranţa oferită de către partenerul de viaţă), utilizarea poligrafului ca metodă ştiinţifică dovedită îşi găsește rostul şi necesitatea în mod egal și în spaţiul civil.

2. Analiza comparativă se produce. Oriunde se va efectua testare la poligraf, se vor diminua pierderile dacă există această suspiciune și dacă în urma interpretării tuturor variabilelor implicate în testarea poligraf de către specialistul poligraf, se va dovedi acest lucru.

3. Poate fi un semnal de alarmă, surd şi vag, pentru cei care lucrează la stat; ne referim aici la subordonaţii asupra cărora se exercită presiuni de orice natură. Angajații, atât cei bugetari cât și cei din privat, trebuie să știe că pot apela oricând la serviciile unui psiholog poligraf, mai ales atunci când angajatorul sau vreunul dintre superiorii săi ierarhici a folosit diverse forme de abuz asupra sa.

4. Examinarea poligraf are, de asemenea, rol de prevenție. Nu ne referim la rolul coercitiv al acestui instrument asupra angajaților, ci la faptul că aceștia vor conștientiza mai ușor că seriozitatea la locul de muncă trebuie să fie atât un aspect eminamente principial ce are ca rezultat creșterea eficienţei individuale și colective, cât și un atu pentru firma (compania, instituția etc.) în care îşi desfășoară activitatea pentru care sunt remunerați.

5.  Toate informațiile ce se oferă de către persoana testată, cât și cele care reies în urma testării la poligraf sunt strict confidențiale. Psihologul poligraf se obligă procedural (contractual), disciplinar și moral să respecte codul de etică și deontologie al instituției în care și-a desfășurat formarea profesională, sub incidența Colegiului Psihologilor din România.

6.  Este obligatoriu ca pentru un nivel ridicat în acuratețea și buna desfășurare a examinărilor poligraf, cabinetul de psihologie să dețină aparatură de ultimă generație, avizată de Colegiul Psihologilor din România.

 

Despre formarea profesională a psihologului poligraf în România

Formarea profesională a psihologului poligraf este imperios necesară. Înainte de a apela la un psiholog poligraf, beneficiarul are datoria de a verifica exactitatea background-ului acestuia: atestat de liberă practică la Colegiul Psihologilor din România (http://www.copsi.ro/; http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=53), diplome, formare profesională, valori personale, lucrări publicate etc.

 

Despre statutul tehnicii poligraf în România

Amintim că expertiza poligraf atât din spaţiul penal cât şi din spaţiul civil este acceptată în instanţă ca probă (coroborată cu celelalte probe existente la dosar) în funcție de conștiința juridică a judecătorului. Expertiza poligraf efectuată de psihologul poligraf avizat de Colegiul Psihologilor din România confirmă sau infirmă dacă persoana în cauză este direct implicată, sau nu, în fapta respectivă, cât și gradul de implicare: autor, tăinuitor, instigator, complice.