Consultanţă

PERSOANE JURIDICE

● Birouri de avocatură/Birouri de executări silite

Oferim consultanță cazurilor sau persoanelor care doresc stabilirea legalității și a verificării științifice a adevărului.

● Instanțe

Oferim consultanță instanțelor de judecată în vederea stabilirii și verificării științifice a adevărului.

PERSOANE FIZICE

Oferim consultanță persoanelor fizice în materie de evaluare psihologică, criminologică, psiho-criminologică, judiciară și poligraf.