Întrebări frecvente

1. Cine apelează la testarea poligraf?

Orice persoană fizică sau juridică care dorește soluționarea unui caz prin intermediul tehnicii poligraf ca metodă validată științific.

2. Care sunt categoriile de persoane care nu pot fi examinate la poligraf?

Anumite categorii de persoane nu pot fi examinate la poligraf:

- persoanele sub 18 ani
- femeile însărcinate
- persoane aflate sub tratament medicamentos
- persoanele cu afecțiuni psihice dovedite psihiatric (psihopatologie)
- persoanele consumatoare de alcool (alcoolism cronic)

3. Care este gradul de acuratețe al unei examinări poligraf?

Federal Bureau of Investigation (FBI), prin reprezentantul legal în România – Yasmine Bronkema, indică prin intermediul ultimelor studii (2013) că acuratețea examinării poligraf este cuprinsă în intervalul 89-93% prin folosirea testelor moderne (Air Force, Utah etc.).

4. Cât costă o examinare poligraf?

O examinare poligraf costă în funcție de tipul de testare (angajare, testare la un anumit interval de timp, loialitate, integritate, acces într-o funcție superioară etc.), de numărul de fațete ale problemei investigate (autor, complice, tăinuitor) cât și de numărul de teste în cadrul examinării (între două și cinci).

5. Cine plătește examinarea poligraf?

Examinarea poligraf se plătește de cel care o solicită.

6. Care este valoarea legală a unei examinări poligraf?

Valoarea legală a examinării poligraf în spațiul civil este dată de absolvirea formării profesionale acreditate în domeniul psihologiei judiciare – evaluării comportamentului simulat prin tehnica poligraf (Asociația Română de Psihologie Judiciară) a psihologului cu drept de liberă practică. Conform legislației în vigoare, testul poligraf are valoare de indiciu orientativ pus la dispoziția părții contractante.

7. Poate fi refuzată testarea poligraf?

Da. Orice persoană poate refuza testarea poligraf, cu specificarea motivului în procesul verbal de refuz al examinării. Refuzul nu incumbă efecte juridice.

8. Are dreptul la un avocat persoana testată?

Da. Persoana testată are dreptul la un avocat. Acesta va putea urmări întreaga examinare poligraf din spatele geamului unisens.

9. Testarea este benevolă?

Da.

10. Angajatorul poate întocmi un act adițional la contractul inițial de muncă pentru testarea poligraf a angajaților?

Orice angajator poate întocmi un act adițional la contractul inițial de muncă în vederea testării la poligraf a angajaților, însă doar cu acordul angajaților.